Videreutvikling av webløsningen?

 Videreutvikling av nettsiden

Hva skal til for å lykkes på nett?

Et spørsmål som til stadighet stilles og som selvsagt også har mange ulike svar alt etter hvem du spør og ambisjonen til eier av de digitale løsningene.

Vi i Gnist sitter på 15 års erfaring i utvikling og av digitale løsninger og ser alt for ofte at når vi har sluttført et prosjektet fra vår side, er det også sluttført fra oppdragsgivers side.

Hvorfor er vi på nett?

Dette ser vi på som et kjempe paradoks da stort sett alle ønsker en forretningsmessig gevinst av sin digitale tilstedeværelse. Det er alltid en grunn til at man ønsker en velfungerende digital løsning. Som regel er motivet å tjene penger på salg av varer og tjenester, mens en kommune er mer opptatt av å formidle informasjon til sine borgere. Fellesnevneren er at alle har en målsetting med sin løsning.

Siden motivet for i det hele tatt å ha en digital tilstedeværelse er forretningsmessig, så vil man vel at den skal fungere? Og man kan vel ikke vite at løsningen fungerer optimalt på lanseringsdagen selv om man er aldri så fornøyd med resultatet?

Fungerer det?

De prosjektene som avsluttes på lanseringsdagen kan jo ikke bli bedre enn de er da. Fungerer det? Løser det oppgavene som tiltenkt? Finner brukere det de trenger? Tjener vi mer penger? Nådde vi målene vi satt oss? Dette skulle man tro var relevante spørsmål å stille seg.

En analyse av bruken og effekten av løsningen ville gi svaret på dette etter noen måneders bruk. Er svaret nei, så bør en gjøre justeringer og forbedringer helt åpenbart. Er svaret ja, så bør en like åpenbart gjøre videreutvikling. Alt kan hele tiden gjøres bedre.

Fra prosjekt til produktutvikling?

Sagt på en annen måte så ser vi at de som lykkes går mer bort fra tanken på et digitalt prosjekt som har en start og en slutt, men heller tenker kontinuerlig utvikling av sitt produkt. Vi snakker om produktutvikling og kontinuerlig tilpasning til et stadig mer kresent digitalt publikum.

Se på Spotify, min personlige favoritt og kjent av 100 millioner brukere. De utvikler sitt digitale produkt absolutt hele tiden. En stadig jakt på forbrukertilpasset funksjonalitet. Det er nesten som du ikke merker det, men de gjøre livet ditt på Spotify litt bedre hver eneste dag.

Vi trenger ikke nødvendigvis se på de virkelig store for å se godt utviklingsarbeid. Se på Buktafestivalen, vinner av DGTL prisen, Årets Nettside 2017. Etter at deres nye nettsted ble lansert i desember 2015, har de fortsatt med å utvikle den helt frem til idag og har gode ambisjoner å fortsette det gode arbeidet. Hvorfor? Jo, fordi det det virker. De tenker helhet i sin digitale tilstedeværelse.

Hva skal til?

Ja, for det skal ikke så mye til. En plan og et mål, dedikerte ansatte, statistikkverktøy, et digitalbyrå med kompetanse innen brukerdesign og programmering. Men det viktigste av alt, et digitalt prosjekt bør ikke ha en slutt.

Flere fra blogg