@linnhustad: For en reise! 2 dager med Ragnhild Nilsen om presentasjonsteknikk. Virkelig overraskende enkle men effektive verktøy installert i hodet hos frk. Hustad. #gnistdesign #vican #grunderliv #kunnskap

Flere fra instagnist